STRAFFESAGER, JURIDISK RÅDGIVNING & AKUT HJÆLP

Info om civile sager og erhverv

Som virksomhedsejer eller privatperson har man en gang imellem brug for juridisk sparring eller rådgivning. Det kan være sparring til at træffe en konkret beslutning vedrørende virksomhedens drift, eller rådgivning i forbindelse med beslutninger der hører privatlivet til.

Ejendomshandler

Der er mange beslutninger som skal træffes, når du skal købe fast ejendom, hvad enten det er til familiens bolig, til boligudlejning eller til erhvervsformål. Vi har erfaring med handel med alle typer fast ejendom og kan give dig et godt grundlag at træffe dine beslutninger på.
Uanset om du står over for en handel hvor købsaftalen ligger klar hos en ejendomsmægler eller om du har behov for en individuelt udarbejdet købsaftale, kan vi rådgive dig sikkert gennem til en endelig handel.
Vi tilbyder faste priser på vores ydelser i handler, hvor der foreligger en købsaftale:

Ejendomshandel fra mægler uden skøde: kr. 7.000,00 inkl. moms
(Ejendomshandel hvor mægler foretager tinglysningsmæssige registreringer)

Ejendomshandel fra mægler med skøde: kr. 8.500,00 inkl. moms
(Ejendomshandel hvor vi foretager tinglysningsmæssige registreringer)

Ovenstående priser er ekskl. tinglysningsafgift. Tinglysningsafgiften beregnes ud fra købesummen.

Civile sager

Tvister opstår på vidt forskellige baggrunde, både i erhvervslivet og i det private. Advokater lever som udgangspunkt af at føre sager ved domstolene, men for os ligger der et lige så vigtigt arbejde i at hjælpe dig med at vurdere, om sagen faktisk skal føres. Vi vurderer sammen med dig, om en modpart forventes at kunne betale idømt beløb og omkostninger, om der er personlige eller forretningsmæssige grunde til, at en retssag vil betyde for stor en belastning, eller om der er andre forhold der afgørende taler imod at føre en retssag.

Inkasso

Uanset størrelsen på din virksomhed har du formentlig oplevet dårlige betalere. Hvis du har fremsendt en faktura og minimum en rykker med inkassovarsel, kan kravet sendes til inkasso. Vi foretager en undersøgelse af skyldner, gør dit krav op med renter og omkostninger og opkræver hos skyldner.

Hvis skyldner betaler, bliver vores salær afregnet efter faste takster. Hvis skyldner ikke betaler, og sagen sluttes uden inddrivelse i retten, skal du ikke betale salær til os. Hvis sagen fortsætter i retten, afregnes salær efter medgået tid til fast timepris.

Stiftelse af selskaber

Der kan være mange grunde til at drive virksomhed i selskabsform. Afhængig af behovet rådgiver vi om stiftelse af A/S og ApS og registrerer selskabet for dig. Hvis der er flere ejere af det nye selskab, bistår vi også med udarbejdelse af ejeraftale eller aktionæroverenskomst.

Nedenfor findes en skabelon, som kan udfyldes med informationer til brug for stiftelse af selskab.

Skabelonen udfyldes og sendes sammen med kopi af pas, kørekort eller anden billedlegitimation til mf@rsn-advo.dk

Blanket til brug for stiftelse af ApS

Transportret

Vi kender transportbranchen og de udfordringer som du vognmand eller speditør møder. Både i lovgivningen og politisk.
Vores kompetencer og erfaringer i sager vedrørende cabotage, transportkontrakter, overenskomstforhold, samt internationale forhold, gør os til en god samarbejdspartner for transportvirksomheder.

Børn / familie

Sager vedrørende samvær, forældremyndighed, bopæl og anbringelse af børn er næsten altid opslidende og belastende for sagens parter og ikke mindst for børnene. Hvad enten du er sagsøger, sagsøgt eller din familie er genstand for en børnefaglig undersøgelse, har du brug for professionel bistand. Vi yder denne professionelle bistand, dog med stort fokus på de følelser der er i spil, når familiens fundament ikke længere fungerer.

Erhvervsrådgivning

Som indehaver eller leder af en virksomhed er man oftest den der kender forretningen bedst, og den som bedst er i stand til at træffe både daglige og større beslutninger.

Mange beslutninger kræver dog noget juridisk sparring. Denne sparring kan også have den gode effekt i virksomheden, at ledelsen og medarbejderne uddannes undervejs og bliver i stand til selv at vurdere et lignende problem, næste gang det opstår.

Vi er kendetegnet ved erfaring fra drift af flere typer virksomheder, både på daglig basis og i form af bestyrelsesarbejde. Vi er gode problemknusere og sætter stor pris på at lære en virksomhed at kende og være med til at træffe gode beslutninger.

Ejendomshandler
Ejendomshandler

Der er mange beslutninger som skal træffes, når du skal købe fast ejendom, hvad enten det er til familiens bolig, til boligudlejning eller til erhvervsformål. Vi har erfaring med handel med alle typer fast ejendom og kan give dig et godt grundlag at træffe dine beslutninger på.
Uanset om du står over for en handel hvor købsaftalen ligger klar hos en ejendomsmægler eller om du har behov for en individuelt udarbejdet købsaftale, kan vi rådgive dig sikkert gennem til en endelig handel.
Vi tilbyder faste priser på vores ydelser i handler, hvor der foreligger en købsaftale:

Ejendomshandel fra mægler uden skøde: kr. 7.000,00 inkl. moms
(Ejendomshandel hvor mægler foretager tinglysningsmæssige registreringer)

Ejendomshandel fra mægler med skøde: kr. 8.500,00 inkl. moms
(Ejendomshandel hvor vi foretager tinglysningsmæssige registreringer)

Ovenstående priser er ekskl. tinglysningsafgift. Tinglysningsafgiften beregnes ud fra købesummen.

Civile sager
Civile sager

Tvister opstår på vidt forskellige baggrunde, både i erhvervslivet og i det private. Advokater lever som udgangspunkt af at føre sager ved domstolene, men for os ligger der et lige så vigtigt arbejde i at hjælpe dig med at vurdere, om sagen faktisk skal føres. Vi vurderer sammen med dig, om en modpart forventes at kunne betale idømt beløb og omkostninger, om der er personlige eller forretningsmæssige grunde til, at en retssag vil betyde for stor en belastning, eller om der er andre forhold der afgørende taler imod at føre en retssag.

Inkasso
Inkasso

Uanset størrelsen på din virksomhed har du formentlig oplevet dårlige betalere. Hvis du har fremsendt en faktura og minimum en rykker med inkassovarsel, kan kravet sendes til inkasso. Vi foretager en undersøgelse af skyldner, gør dit krav op med renter og omkostninger og opkræver hos skyldner.

Hvis skyldner betaler, bliver vores salær afregnet efter faste takster. Hvis skyldner ikke betaler, og sagen sluttes uden inddrivelse i retten, skal du ikke betale salær til os. Hvis sagen fortsætter i retten, afregnes salær efter medgået tid til fast timepris.

Stiftelse af selskaber
Stiftelse af selskaber

Der kan være mange grunde til at drive virksomhed i selskabsform. Afhængig af behovet rådgiver vi om stiftelse af A/S og ApS og registrerer selskabet for dig. Hvis der er flere ejere af det nye selskab, bistår vi også med udarbejdelse af ejeraftale eller aktionæroverenskomst.

Nedenfor findes en skabelon, som kan udfyldes med informationer til brug for stiftelse af selskab.

Skabelonen udfyldes og sendes sammen med kopi af pas, kørekort eller anden billedlegitimation til mf@rsn-advo.dk

Blanket til brug for stiftelse af ApS

Transportret
Transportret

Vi kender transportbranchen og de udfordringer som du vognmand eller speditør møder. Både i lovgivningen og politisk.
Vores kompetencer og erfaringer i sager vedrørende cabotage, transportkontrakter, overenskomstforhold, samt internationale forhold, gør os til en god samarbejdspartner for transportvirksomheder.

Børn / familie
Børn / familie

Sager vedrørende samvær, forældremyndighed, bopæl og anbringelse af børn er næsten altid opslidende og belastende for sagens parter og ikke mindst for børnene. Hvad enten du er sagsøger, sagsøgt eller din familie er genstand for en børnefaglig undersøgelse, har du brug for professionel bistand. Vi yder denne professionelle bistand, dog med stort fokus på de følelser der er i spil, når familiens fundament ikke længere fungerer.

Erhvervsrådgivning
Erhvervsrådgivning

Som indehaver eller leder af en virksomhed er man oftest den der kender forretningen bedst, og den som bedst er i stand til at træffe både daglige og større beslutninger.

Mange beslutninger kræver dog noget juridisk sparring. Denne sparring kan også have den gode effekt i virksomheden, at ledelsen og medarbejderne uddannes undervejs og bliver i stand til selv at vurdere et lignende problem, næste gang det opstår.

Vi er kendetegnet ved erfaring fra drift af flere typer virksomheder, både på daglig basis og i form af bestyrelsesarbejde. Vi er gode problemknusere og sætter stor pris på at lære en virksomhed at kende og være med til at træffe gode beslutninger.

Akut hjælp 24/7

Erhvervssager & civile sager:
Juridiske problemer og andre konflikter opstår også uden for normal kontortid. Hurtig og akut hjælp kan mange gange være vigtigt for at sikre værdier eller være med til at begrænse tab.

Advokat, André Rouvillain: 20 76 77 75
Advokat, Linn Støkken Nielsen: 60 21 35 44

Opkald til akuttelefonen i nattetimerne koster min. kr. 1.500,00 + moms. Vær klar til betaling via MobilePay.

Hvis henvendelsen efterfølgende udvikler sig til en sag, vil beløbet indgå i det samlede salær.