NORSK ADVOKATBISTAND I DANMARK

Info om norsk advokatbistand

Danmark og Norge har lange tradisjoner for godt samarbeide og mange rettstradisjoner er de samme. De fleste nordmenn forstår dansk og de fleste dansker forsøker å forstå norsk.

Dette gir et godt utgangspunkt, men best mulig resultat i en forhandling, en tvistesak eller rettssak, krever også overblikk, juridisk og praktisk erfaring, og presis språklig kommunikasjon.

Rådgivning

Hvis bedriften din tilbyr varer eller tjenester i Danmark, har danske samarbeidspartnere eller ønsker å kjøpe eller leie fast eiendom i Danmark, leverer vi juridisk rådgivning og sparring. Dette gjelder de fleste områder som er relevante for næring; kontrakter, ansettelsesrett, selskapsrett, handel med og leie av fast eiendom, transport, etc.

Vi gir også råd også om private forhold, som for eksempel arv, ekteskap og kjøp eller leie av bolig.

Rettssaker

Hvis du eller bedriften står med et aktuelt problem i form av en tvist, sivil rettssak eller straffesak, kan vi bistå. Vi vil alltid gi en vurdering av saken på forhånd og har stort fokus på å oppnå best mulig resultat med minst mulige kostnader.

For advokater

I situasjoner hvor klienten din har bruk for bistand i Danmark, samarbeider jeg gjerne med norske kollegaer om best mulig resultat, naturligvis med respekt for klientrelasjonen mellom dere. Vi påtar oss de fleste oppgaver, også om saken krever akutt handling.

Advokat Linn Støkken Nielsen er norsk statsborger og har norsk som morsmål, men har bodd og jobbet i Danmark siden 2005. Med dansk advokatutdannelse og med års erfaring fra advokatpraksis får du god rådgivning om danske forhold, uten risiko for språkproblemer.