STRAFFESAGER, JURIDISK RÅDGIVNING & AKUT HJÆLP

Info om straffesager

Der er meget på spil, hvis du bliver mistænkt, sigtet eller tiltalt i en straffesag. Det er afgørende for sagens udfald, at du træffer de rigtige beslutninger undervejs, men det er også vigtigt, at du klart fornemmer, at vi er på din side, og at du kan kommunikere fortroligt med os.

For os er det vigtigt, at du er orienteret i din egen sag, og at vi giver dig et klart og realistisk billede af, hvilke udfald sagen kan få. På denne måde bliver du i stand til at træffe beslutninger undervejs, og give os den information vi skal bruge for at arbejde med din sag.

Vi er altid tilgængelige på telefon, hvad enten du lige er blevet anholdt, eller om du er på fri fod og afventer politiets efterforskning.

Sigtet i en straffesag

Du kan blive sigtet i en straffesag, hvis der er begrundet mistanke for, at du har begået noget strafbart.

Som sigtet har du altid ret til at have en advokat med til afhøring hos politiet. Hvis du er sigtet i sager som kan give fængselsstraf, har du ret til at få beskikket en offentlig forsvarer efter eget valg.

Du har som sigtet ret til ikke at udtale dig til politiet og også senere i retten.

Varetægtsfængslet

Hvis du bliver anholdt, og politiet og anklagemyndigheden mener der er begrundet mistanke for, at du har begået noget strafbart som kan medføre fængsel i mere end 30 dage, kan du blive varetægtsfængslet. Du vil i så fald blive fremstillet i grundlovsforhør, og en dommer vil tage stilling til, om betingelserne for varetægtsfængsling er opfyldt. Retten afgør, om der er begrundet mistanke for, at du har begået det, du er sigtet for.

Valg eller skifte af forsvarer

Du står fuldstændig frit til at vælge den forsvarer der skal bistå dig under straffesagen. Din forsvarer skal blot være bestallingshavende advokat.

Hvis retten har beskikket en advokat for dig, står du også frit til at skifte forsvarer.

Hvis du sidder varetægtsfængslet, har du fået beskikket en forsvarer. Hvis du ønsker at skifte, skal du blot meddele dette til politiet eller til fængselspersonalet. De er forpligtet til at give dit ønske om forsvarer videre til retten eller til os.

Sagsomkostninger

Du har anmodet om, at jeg bliver beskikket som din forsvarer i en sag, hvor der er rejst sigtelse mod dig.

I mit arbejde skal jeg varetage dine interesser. Du har under alle forhold ret til at kontakte mig, og har krav på hemmeligholdelse af alle oplysninger, som du giver mig.

Som beskikket advokat bliver mit salær i første omgang betalt af det offentlige.

Ved indledningen af en straffesag, er det meget vanskeligt at angive salærets størrelse, idet dette afhænger af en række faktorer, herunder den tid, der er nødvendig at anvende på sagsbehandling m.v.

Mit salær bliver fastsat af retten, hvor en dommer vurderer det arbejde, jeg har udført. Fastsættelsen af salæret tager udgangspunkt i en timeaflønning på kr. 2.218,75 inkl. moms.

Visse dele af arbejdet, som for eksempel kortere retsmøder, honoreres med faste beløb, der er fastsat med udgangspunkt i timesatsen. I det omfang du måtte ønske det, kan du få udleveret kopi af de vejledende takster, der anvendes af domstolene ved fastsættelsen af

honoraret.

Du kan løbende få oplyst, hvor megen tid, der er registreret for arbejdet med sagen. Du kan ved sagens afslutning få udleveret kopi af den til retten afleverede opgørelse. Du har ret til at kommentere opgørelsen overfor retten.

Bliver du frifundet, skal du ikke betale sagens omkostninger. Bliver du dømt, helt eller delvist, vil du ved dommen blive pålagt at betale sagens omkostninger, herunder mit salær. Salæret udbetales af det offentlige til mig, der herefter opkræver af dig.

Det bemærkes, at i domsmandssager, nævningesager samt i sager, hvor der er eller vil ske varetægtsfængsling, vil der blive beskikket en forsvarer af retten. Det væsentlige i denne situation er ikke, om man skal have en forsvarer og en mulig omkostning, men derimod, at få en god og kompetent forsvarer for de omkostninger, man vil få.

I det omfang sagen behandles uden for København, eller man som arrestant er fængslet uden for København, vil der være yderligere omkostninger i relation til transporttid samt kørselsgodtgørelse, for tiden kr. 3,52 pr. kørt km.

Hvis jeg bliver beskikket med helt eller delvist rejseforbehold, således at det af retten fastsatte salær ikke eller kun delvis dækker rejseomkostninger, forbeholdes at opkræve rejseomkostninger hos dig.

Sigtet i en straffesag
Sigtet i en straffesag

Du kan blive sigtet i en straffesag, hvis der er begrundet mistanke for, at du har begået noget strafbart.

Som sigtet har du altid ret til at have en advokat med til afhøring hos politiet. Hvis du er sigtet i sager som kan give fængselsstraf, har du ret til at få beskikket en offentlig forsvarer efter eget valg.

Du har som sigtet ret til ikke at udtale dig til politiet og også senere i retten.

Varetægtsfængslet
Varetægtsfængslet

Hvis du bliver anholdt, og politiet og anklagemyndigheden mener der er begrundet mistanke for, at du har begået noget strafbart som kan medføre fængsel i mere end 30 dage, kan du blive varetægtsfængslet. Du vil i så fald blive fremstillet i grundlovsforhør, og en dommer vil tage stilling til, om betingelserne for varetægtsfængsling er opfyldt. Retten afgør, om der er begrundet mistanke for, at du har begået det, du er sigtet for.

Valg eller skifte af forsvarer
Valg eller skifte af forsvarer

Du står fuldstændig frit til at vælge den forsvarer der skal bistå dig under straffesagen. Din forsvarer skal blot være bestallingshavende advokat.

Hvis retten har beskikket en advokat for dig, står du også frit til at skifte forsvarer.

Hvis du sidder varetægtsfængslet, har du fået beskikket en forsvarer. Hvis du ønsker at skifte, skal du blot meddele dette til politiet eller til fængselspersonalet. De er forpligtet til at give dit ønske om forsvarer videre til retten eller til os.

Sagsomkostninger
Sagsomkostninger

Du har anmodet om, at jeg bliver beskikket som din forsvarer i en sag, hvor der er rejst sigtelse mod dig.

I mit arbejde skal jeg varetage dine interesser. Du har under alle forhold ret til at kontakte mig, og har krav på hemmeligholdelse af alle oplysninger, som du giver mig.

Som beskikket advokat bliver mit salær i første omgang betalt af det offentlige.

Ved indledningen af en straffesag, er det meget vanskeligt at angive salærets størrelse, idet dette afhænger af en række faktorer, herunder den tid, der er nødvendig at anvende på sagsbehandling m.v.

Mit salær bliver fastsat af retten, hvor en dommer vurderer det arbejde, jeg har udført. Fastsættelsen af salæret tager udgangspunkt i en timeaflønning på kr. 2.218,75 inkl. moms.

Visse dele af arbejdet, som for eksempel kortere retsmøder, honoreres med faste beløb, der er fastsat med udgangspunkt i timesatsen. I det omfang du måtte ønske det, kan du få udleveret kopi af de vejledende takster, der anvendes af domstolene ved fastsættelsen af

honoraret.

Du kan løbende få oplyst, hvor megen tid, der er registreret for arbejdet med sagen. Du kan ved sagens afslutning få udleveret kopi af den til retten afleverede opgørelse. Du har ret til at kommentere opgørelsen overfor retten.

Bliver du frifundet, skal du ikke betale sagens omkostninger. Bliver du dømt, helt eller delvist, vil du ved dommen blive pålagt at betale sagens omkostninger, herunder mit salær. Salæret udbetales af det offentlige til mig, der herefter opkræver af dig.

Det bemærkes, at i domsmandssager, nævningesager samt i sager, hvor der er eller vil ske varetægtsfængsling, vil der blive beskikket en forsvarer af retten. Det væsentlige i denne situation er ikke, om man skal have en forsvarer og en mulig omkostning, men derimod, at få en god og kompetent forsvarer for de omkostninger, man vil få.

I det omfang sagen behandles uden for København, eller man som arrestant er fængslet uden for København, vil der være yderligere omkostninger i relation til transporttid samt kørselsgodtgørelse, for tiden kr. 3,52 pr. kørt km.

Hvis jeg bliver beskikket med helt eller delvist rejseforbehold, således at det af retten fastsatte salær ikke eller kun delvis dækker rejseomkostninger, forbeholdes at opkræve rejseomkostninger hos dig.

Akut hjælp 24/7

Anholdelse, afhøring:
Advokat, André Rouvillain: 20 76 77 75
Advokat, Linn Støkken Nielsen: 60 21 35 44

Bliver du eller en du kender anholdt, kaldt til afhøring, eller har andre problemer med politiet, kan du ringe 24/7.

Opkald til akuttelefonen i nattetimerne indgår for straffesager i det efterfølgende samlede salær.